IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Fyzika - vypracované maturitní otázky

 1. Dynamika
 2. Mechanické kmitání a vlnění
 3. Mechanika a rovnovážná poloha tuhého tělesa
 4. Struktura a vlastnosti kapalin, Pascalův zákon
 5. Mechanická práce a energie
 6. Magnetické pole
 7. Optika - odraz a lom světla
 8. Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroje
 9. Ideální plyn a děje v plynech
 10. Hydrostatika a proudění tekutin
 11. Gravitační pole a centrální gravitační pole Země
 12. Elektrický proud v kapalinách a plynech
 13. Kinematika
 14. Elektrický proud, výroba a přenos elektrické energie
 15. Jaderná fyzika, energie, radioaktivita, stavba atomu
 16. Vznik a transformace, výkon a obvody střídavého proudu a napětí
 17. Struktura, vlastnosti a změny skupenství pevných látek
 18. Vlnění, zvuk a akustika
 19. Sluneční soustava a astrofyzika
 20. Elektromagnetické vlnění
 21. Elektrický proud v polovodičích a jeijich využití, kvantová teorie, fotoelektrický jev
 22. Elektrický náboj a elektrování těles
 23. Základní poznatky molekulové fyziky

Maturitní otázky z Fyziky pochází z mých školních zápisků a to, co jsme neprobrobrali, jsem převzal z webu http://radek.jandora.sweb.cz/fyzika.htm . Snažil jsem se je psát co nejjednoduššeji a prokládat je vlastními ilustracemi. Odmaturoval jsem za jedna a domnívám se, že leckomu také pomohou, protože jsou místy srozumitelnější, než jiné materiály.


 

Aktivity