PHP týden První novoroční výprodej
80 % bodů zdarma díky akci Black Friday!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP

PostgreSQL databáze krok za krokem

Seriál tutoriálů pro databázi PostgreSQL a nástroj pgAdmin krok za krokem. Od úplných začátků práce s databází přes grafické rozhraní se dostaneme k příkazům jazyka SQL. Naučíme se ho používat od úplných základů, probereme i složité dotazy a skončíme optimalizací. Po dokončení seriálu budete schopni tvořit libovolné databázové aplikace.

Tutoriály

PostgreSQL - Úvod a příprava prostředí

Lekce 1 - PostgreSQL - Úvod a příprava prostředí

V prvním tutoriálu seriálu o PostgreSQL databázi si uděláme úvod do relačních databází a nainstalujeme si grafické prostředí pgAdmin.
ZdarmaNapsal vita
PostgreSQL - Vytvoření databáze a tabulky

Lekce 2 - PostgreSQL - Vytvoření databáze a tabulky

V tutoriálu si ukážeme vytvoření (CREATE) databáze a tabulky v PostgreSQL v prostředí pgAdmin i pomocí SQL kódu a následně i jejich odstranění (DROP).
ZdarmaNapsal vita
PostgreSQL - Vkládání a mazání dat v tabulce

Lekce 3 - PostgreSQL - Vkládání a mazání dat v tabulce

V tutoriálu si do tabulky v PostgreSQL databázi vložíme a smažeme několik uživatelů. Naučíme se příkazy INSERT a DELETE, řeč padne i na SQL injekci.
ZdarmaNapsal vita
PostgreSQL - Výběr dat (vyhledávání)

Lekce 4 - PostgreSQL - Výběr dat (vyhledávání)

V tutoriálu se v PostgreSQL databázi naučíme vybírat data (vyhledávat) pomocí příkazu SELECT. Probereme operátory LIKE, BETWEEN a IN.
ZdarmaNapsal vita
PostgreSQL - Řazení, Limit a agregační funkce

Lekce 5 - PostgreSQL - Řazení, Limit a agregační funkce

V tutoriálu si v PostgreSQL ukážeme řazení (třídění) výsledků, dále limit, seskupování a agregační funkce jako COUNT (počet), SUM, AVG (průměr), MIN a MAX.
ZdarmaNapsal vita
PostgreSQL - Datové typy a NULL

Lekce 6 - PostgreSQL - Datové typy a NULL

V tutoriálu si uvedeme několik tabulek datových typů k databázi PostgreSQL. Vysvětlíme si význam hodnoty NULL a několik upřesnujících informací k typům.
ZdarmaNapsal vita
PostgreSQL - Dotazy přes více tabulek (JOIN)

Lekce 7 - PostgreSQL - Dotazy přes více tabulek (JOIN)

V PostgreSQL tutoriálu vytvoříme databázi pro jednoduchý redakční systém, ukážeme si výběr přes více tabulek pomocí přikazu JOIN.
ZdarmaNapsal vita
PostgreSQL - Dotazy přes více tabulek - dokončení

Lekce 8 - PostgreSQL - Dotazy přes více tabulek - dokončení

V PostgreSQL tutoriálu si ukážeme ukážeme si výběr přes více tabulek pomocí přikazu INNER, LEFT a RIGHT JOIN a seznámíme se s FOREIGN KEY.
ZdarmaNapsal vita
PostgreSQL: Modely databáze a vazby

Lekce 9 - PostgreSQL: Modely databáze a vazby

V tutoriálu se seznámíme s konceptuálním, logickým a fyzickým modelem naší databáze a s vazbami 1:1, 1:N a M:N.
ZdarmaNapsal vita
PostgreSQL: Další dotazy a vazba M:N

Lekce 10 - PostgreSQL: Další dotazy a vazba M:N

V tutoriálu budeme v PostgreSQL pokračovat dotazy přes více tabulek a naučíme se vytvořit vazbu M:N přes vazební tabulku.
PremiumNapsal vita
PostgreSQL: Příklady k procvičení

Lekce 11 - PostgreSQL: Příklady k procvičení

V tutoriálu si uvedeme zadání několika příkladů, které si pro procvičení zkusíte na PostgreSQL databázi spustit a zkontrolovat si jejich výsledek.
PremiumNapsal vita
PostgreSQL: Poddotazy

Lekce 12 - PostgreSQL: Poddotazy

V tutoriálu si ukážeme poddotazy, tedy vnořené dotazy v PostgreSQL databázi. Vysvětlíme si nové operátory IN, ALL, ANY a EXISTS.
PremiumNapsal vita
PostgreSQL: Změna struktury, transakce a pohledy

Lekce 13 - PostgreSQL: Změna struktury, transakce a pohledy

V tutoriálu se naučíme modifikovat strukturu databáze (hlavně tabulek) pomocí příkazu ALTER, vysvětlíme si transakce a vytvoříme databázový pohled.
PremiumNapsal vita
PostgreSQL: Optimalizace výkonu - Indexy

Lekce 14 - PostgreSQL: Optimalizace výkonu - Indexy

V dílu tutoriálu se naučíme optimalizovat výkon PostgreSQL databáze zejména pomocí databázových indexů.
PremiumNapsal vita
PostgreSQL: Optimalizace výkonu - VACUUM, ANALYZE, EXPLAIN

Lekce 15 - PostgreSQL: Optimalizace výkonu - VACUUM, ANALYZE, EXPLAIN

V tutoriálu se naučíme optimalizovat výkon PostgreSQL databáze pomocí příkazů VACUUM a ANALYZE, seznámíme se též s příkazem EXPLAIN.
PremiumNapsal vita
PostgreSQL: Optimalizace výkonu - konfigurace, normalizace

Lekce 16 - PostgreSQL: Optimalizace výkonu - konfigurace, normalizace

V PostgreSQL tutoriálu se seznámíme s konfiguračním souborem postgesql.conf a povíme si něco o normalizaci dat v databázi.
PremiumNapsal vita
PostgreSQL: Otázky a odpovědi

Lekce 17 - PostgreSQL: Otázky a odpovědi

Tento díl tutoriálu slouží k procvičení probraných znalostí. Naleznete zde 28 otázek včetně výsledků a postupu řešení.
PremiumNapsal vita


 

Aktivity (1)